ข้อกำหนดการใช้งาน


 1. ร้านค้าออนไลน์ SmartDeco ดำเนินการและจัดการโดยผู้ขาย (ในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย)
 2. วัตถุประสงค์ของการเปิดร้านค้าคือเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ขายเสนอ รวมถึงราคาและข้อมูลจำเพาะ และเพื่อดำเนินการขายเฟอร์นิเจอร์นั้นทางออนไลน์
 3. ข้อบังคับเหล่านี้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการขายเฟอร์นิเจอร์โดยผู้ขายโดยใช้วิธีการสื่อสารทางไกลในรูปแบบของร้านค้าออนไลน์
 4. คู่สัญญาในข้อตกลงการขายเฟอร์นิเจอร์ที่ทำผ่านร้านค้าออนไลน์คือผู้ขายและลูกค้า
 5. คำสั่งซื้อของลูกค้าจะได้รับการยอมรับผ่านทางเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (smartdecofurniture.com) เท่านั้น หลังจากผ่านขั้นตอนการสั่งซื้อทั้งหมดแล้ว
 6. สามารถสั่งซื้อได้ในระหว่างที่เว็บไซต์ของร้านค้าพร้อมให้บริการ (ตามกฎคือ 7 วันต่อสัปดาห์และ 24 ชั่วโมงต่อวัน)
 7. สัญญาขายเฟอร์นิเจอร์จะสรุปเมื่อลูกค้าดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ทำการสั่งซื้อ ซึ่งหมายความว่าเขาได้ยอมรับข้อเสนอของผู้ขายที่ส่งผ่านทางร้านค้า ในขณะนี้ สัญญาการขายที่ทำขึ้นระหว่างผู้ขายและลูกค้ามีผลผูกพันตามกฎหมาย
 8. ทางร้านจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น
 9. จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนด
 10. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่ได้รับแจ้งเมื่อทำการสั่งซื้อ
 11. ลูกค้าชำระเงินงวดแรกหลังจากทำการสั่งซื้อและส่วนที่เหลือเมื่อจัดส่งสินค้า
 12. ลูกค้ามีสิทธิ์ส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หากไม่เป็นไปตามที่สั่งหรือเสียหายขณะส่งมอบ
 13. หลังจากได้รับการร้องเรียน ผู้ขายจะติดต่อลูกค้าทันทีเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไป
 14. ข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ขายได้รับ
 15. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องใช้ ร้านค้า ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายไทย เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ตลอดจนธรรมเนียมที่นำมาใช้ในตลาดไทย และไม่แบ่งปันข้อมูลที่ห้ามโดยกฎหมายไทย